Denne side er bygget for at tilgodese synshandicappede eller svagtseende – Oplever du uhensigtsmæssigheder med siden, bedes du henvende dig til kundeservice@shopivers.com

Vi ønsker at nedbryde de barrierer, som mennesker med synshandicap kan opleve ved fysisk aktivitet. 

Samtidig binder vi nye bånd, og starter fællesskaber mellem mennesker uanset synsevne.